Rivning av befintligt uthus som innehållit verkstad, tvättstuga, stalldel och garage.

Nybyggnad av 1 1/2 plans trähus på platta på mark , levererat av Lövångers Bygg

Huset revet, markbädden uppackad, avlopp, vatten ,och strömslangar ingrävda, stuprör och drän ledningar lagda, singelbädden upp packad , kantelementen satta, avlopp och vattenledningar på plats, cellplasten lagd, armeringen i voter på plats och väggar ut ritade, plattan gjuten