Renovering av fuktskadat träbjälklag, utrivning, utgrävning och gjutning av nytt betongbjälklag med vattenburen golvvärme.

Gammalt träbjälklag som ligger på åsar som helt ruttnat upp på grund av hög fukthalt i torpargrunden.  Förmodligen har de nästan helt fyllda och dåligt skarvade betong dagvatten ledningarna bidragit till den mesta fukten.

Utrivning av det gamla bjälklaget, borttagning av dåliga massor, nytt dagvattensystem, fiberduk, inkörning av singel, cellplast, kantelement mot yttervägg, vattenburen golvvärme och armerad betong.

Sedan får bygget vila i ett par månader innan golvläggning och färdigställande utförs.