Nu påbörjar vi inom kort ett väldigt intressant projekt på  Väderön i samarbete med Torekovs församling.
Renoveringen och utbyggnaden av Skogvaktargården, ett projekt med många komplicerade lösningar då det ej finns varken el, vatten ,avlopp eller färdbar väg dit .
Projektet omfattar renoveringen av befintliga byggnader ( i kyrkans egen regi) och nybyggnad av 3 st hus , BDT avloppsanläggning , elförsörjning (helt själv hushållande) , vatten och värme anläggning.
Projektering av systemet pågår och markarbetena beräknas att starta i början av April.
Hela anläggningen beräknas stå klar till sommaren -16.
Här kan ni följa projektet under resans gång.
Projekteringen utförs av Installations Teknik i Båstad AB som även utför el och vent installationerna.
VVS arbetena utförs av www.hallavarasmide.se
Mark och Bygg utföres av Harmarks Bygg AB.
Roland

Avlastning inför båtfärd

Pålastning på båt

Första spadtaget

Hus nr 2 avgrävt

Hus nr 3 avgrävt

Provgrop till Infiltration

Börjat att gräva gropen till kammarbrunnen

2014-04-11 framkörning av kammarbrunn

Något hårt i botten på gropen till brunnen , blir till att spränga på måndag

Går att få loss mycket berg med liten maskin

2014-04-14  Vår sprängare Per Bengtsson har börjat att borra till första hålet

På läggning av sprängmattor innan sprängning

Så ser det ut efter sprängning av 7 hål på ca 1,5m djups i berget

Blir mycket sten att gräva upp

2014-04-15 Bädden till sovhus 1 klar

Hålet till tanken klart, blev precis att den fick plats i det sprängda hålet

Tanken satt, börjat att fylla den med vatten och klar för återfyllnad

Återfylld och klar för denna dag

2014-04-16 Blir mycket sten massor att fylla upp med

Börjat att gräva till avlopps ledningarna.

Tyvärr gick det ej så långt innan vi stötte på berg igen, ca 25 meter grop som måste sprängas.

Ingen dålig utsikt från fika platsen

2014-04-17 Sprängaren Per med lärling ger sig på berget i rör gropen

Förhoppningsvis färdig sprängt ,återstår  att se på tisdag när vi rengräver gropen

Börjat att lägga avloppsrör i delen som är färdig grävd

Då håller vi Påsk, på väg över ön till Sandhamn för att ta båten hem. Harmarks Bygg AB önskar Glad Påsk

2014-04-23 Börjat att lägga avlopp , vatten och el slangar mycket berg så vissa bitar blir ej så raka

Alla kulvertarna lastade inför morgondagens överfart