Vi Bygger ett parhus i sten på en plats i Bjäre med oslagbar utsikt.

Mark och byggarbeten utföres av Harmarks Bygg AB

VVS installationer av Hallavara Smide.

El och Vent av Istallationsteknik AB