Nybyggnation av service hus , anläggning av ny väg, nytt vatten och avlopp.

Servicehuset växer fram.

 

Färdigställande till sommaren -13