Första spadtaget på ombyggnad av garage och tillbyggnad av nytt gästhus, markarbeten utfört av Harmarks Bygg AB