Ny förrådsbyggnad växer upp där stormen 2013 förstörde det gamla stallbyggnaden som användes till förråd.